OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

     PEER DOBROVOĽNÍCTVO

v Myjavskom okrese vzniklo v roku 2003, tvorí ju:

MALÉ PEERKO: žiaci ZŠ najčastejšie 7. - 9. ročníkov myjavských škôl a

 VEĽKÉ PEERKO: študenti SŠ predovšetkým SPŠ a Gymnázia Myjava:

 

Ich hlavnou náplňou je participácia na preventívnych programoch - peer programoch realizovaných na školách.

 

 

 

Podrobnejšie informácie získate po preštudovaní príspevkov z konferencií:

 Koferencia Trenčianska univerzita (november 2005) PPP_MY.doc (216 KB)

 Konferencia PDF BA (november 2006) Peer_dobrovolnictvo.doc (164 KB)

 Konferencia Hradec Králové (jún 2007) Edukacno_zazitkove_sustredenia.doc (95 KB)

Konferencia PdF Trnava (október 2007) 25._oktobra_2007_PDF_TT.doc (120 KB)

Konferencia PdF Ružomberok (november 2007) 16._november_2007_PdF_RU.doc (284 KB)

Dizeratčná práca Dizertacna_praca.pdf (2761 KB)

     Autoreferát:  autoreferat_13.doc (526 KB)

 

   

Powerpointová prezentácia: Edukacno-zazitkove_sustredenia_peer_dobrovoľnikov.ppt (1420 KB)  

 

 

 

Lektori a kontakty pre ďalšie informácie:

  Mgr. Kristína Janíková (Cintulová) - tvorba projektu "AKO NA TO!", bývalá pracovníčka OVPP pri PPP MY, momentálne asistentka na PDF TU:

 kristina.janikova@gmail.com

 Mgr. Monika Ochodnícka - Pracovníčka OVPP MY, systematická príprava peer dobrovoľníkov počas školského roka:

   ochodnicka.mon@post.sk

  Mgr. Peter Bubla - pracuje s peer dobrovoľníkmi v CVČ Brezová pod Bradlom, bližšie na www.cvcbrezova.wbl.sk:

 peterbubla@zoznam.sk

 Mgr. Katka Gogová-Vitková - školská psychologička, pracuje s peer dobrovoľníkmi na ZŠ Viestova Myjava:

 ka.vitkova@seznam.cz

Návštevnosť:   |  Administrácia WebĽahko | Tvorba webových stránok na WebLahko  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok